APP PER ORGANITZAR TORNEJOS I LLIGES

TORNEJOS I LLIGUES

+ Organitza fàcilment tornejos eliminatoris, lligues i americanes
+ Gestiona les inscripcions dels tornejos
+ Generació automàtica de quadres i lligues
+ Seguiment a temps real dels horaris i resultats. Vinculació amb el sistema de reserves.
+ Tornejos per EQUIPS, únic en el mercat!

Padelator ReservaPlay